mình cần bán lại cho giống Great Dane , ĐỰc , 60kg tiêm đầy đủ ăn rất tốt

giống Great Dane , ĐỰc , 70kg tiêm đầy đủ ăn rất tốt

 
Loại Sản Phẩm - Dịch Vụ: 
Giá sp/dv: 
5.000.000đ
Số điện thoại: 
0787515379
Tỉnh Thành: 

Tin Mua bán liên quan