Hoa hồng chậu đang hoa và nụ 6 đến 10 nụ . 150k

Có 5 màu. Chậu đẹp, để bàn ok

150k 1 chậu

Lh: 08.5.5.32.6.5.86 - nhà 2 kiệt 35 đặng tất. huế

Tin Mua bán liên quan