Lan Nghinh Xuân Thái lá mít giống 30k

+ lan giống nghinh xuân thái 5 cây - 1c 30k.

+ lan giống nghinh xuân thái 10 cây - 1c 27k.

Loại Sản Phẩm - Dịch Vụ: 

Tin Mua bán liên quan