Lan Rừng, Phong Lan Huế

Phong lan Rừng Huế

+ Lan Báo Hỷ : 100.000đ/giò

+ Nghinh xuân thái :150k/ giò.

+ Catleya thái : 130k - 200k/giò.

+ Denro helix : 70k/giò - không hoa.

+ Vảy rồng : 80k - 150k/giò.

+ Chuỗi ngọc : 100k/giò.

+ Trầm rừng : 150k/giò.

+ Giả hạc Hawaii: (giá từ 15k - 1 kie)

Địa Lan:

Lan Hài Giáp - 50k/chậu - không hoa

 

+ Lan Hài Vệ Nữ- 50k - 100k/chậu - không hoa

+ Lan Hài Hằng - 150k/chậu - không hoa

 

+ Lan Hài Gấm - 50k/chậu - chưa hoa

+ Lan Hài Chân Tím - 100k/chậu - chưa hoa

+ Lan Hài Vân - 150k/chậu - chưa hoa

---------------------------------------------------------------

+. Lan Nhất Điểm Hoàng (hết)

 
+Lan Ngọc Điểm Hải Âu (hết)

+ Lan Thủy Tiên - Kiều Vàng:  (to đẹp) - hết

Liên hệ:  01255 326 586 - 2/35 Đặng Tất - Huế

 

--------------------------------00000------------------------------

1. Catlaya - bán từ 10c, 25k/1 cây.

 

 

 

2. Nginh Xuân Thái lá mít - bán từ 10c, 30k/1 cây.

 

3. Thiên nga đủ màu (đỏ, vàng, socola, chấm bi) - bán từ 10c, 35k/1 cây.

 

 

 

 

4. Mokara (đủ màu) - bán từ 10c, 25k/1 cây.

 

 

5. Hồ điệp giống - 15k/1c - bán từ 20c

6. Hồ điệp đang vòi - 55k/1c - bán từ 10c. - hết

 

Liên hệ: .

Nhà số 2, kiệt 35 Đặng Tất - Huế 

Loại Sản Phẩm - Dịch Vụ: 
Tỉnh Thành: 

Tin Mua bán liên quan