Bộ 10 loại cẩm cù

Bộ 10 loại cẩm cù giống, đã ổn định trong chậu, chờ hoa.

Hoa quanh năm dễ chăm.

lh nhà 2 kiệt 35 đăg tất - tp huế  08--55-32+65-.86

Loại Sản Phẩm - Dịch Vụ: 
Giá sp/dv: 
550.000đ
Tỉnh Thành: 

Tin Mua bán liên quan

Bộ 10 loại cẩm cù 09:12 - 08-08-2020