Giò lan nghinh xuân thái 6 nụ - 1000k

Giò 6 nụ, đã ra rễ, thuần khí hậu huế.

lh nhà 2 kiệt 35 đăg tất - tp huế  08--55032+65-086

đã bán

Tin Mua bán liên quan