Trầm trắng parashii thái cây giống

Cây cao 5cm, có nhiều loại  giống trầm, giả hạc khác.

LIÊN HỆ:  0855. 326  586

ĐỊA CHỈ: 2 -/- 35 đăng tất. tp. huế

Tin Mua bán liên quan