Bán cây sưa tại Huế

Mình có 3 cây sưa đường kính 15cm cao 4m hiện trồng tại Huế. giá bán 35 triệu đông/ cây.
ai có nhu cầu liên hệ.