Lan Nghinh Xuân Thái lá mít giống 30k

+ lan giống nghinh xuân thái 5 cây - 1c 30k.

+ lan giống nghinh xuân thái 10 cây - 1c 27k.

Vui lòng liên hệ: 01255-326-586

2 / 35 Đặng tất  - an hòa - huế.