Ở tại huế Nhượng lại máy PHOTOCOPPY 723 VÀ MÁY SÉN GIẤY A C E CẦN VAO IB.

Máy cắt giấy khổ A3-A4, như hình.

Gía cả thương lương.

Thật sự quan tâm.

Liên hệ Minh 01692.971.941