Lan denro màu và nắng cây trưởng thành

Lan denro màu và nắng. chậu cây trưởng thành, cây già, cây tơ.

Giá 35k 1 chậu.

Liên hệ 0932 580 012

Tin Mua bán liên quan